เกมส์ ไส้เดือน กิน คน

เกมส์ ไส้เดือน กิน คน

1:inpat:
คนบางคนขับรถหรูตอนอายุ 28
คนบางคน 28​ แล้วก็ยังเอาแต่เล่นเกมส์
คนบางคนอายุ 30 ก็มีเงินเก็บ 3 ล้าน
คนบางคน 30 แล้วยังไม่มีงานทำ…

หรือว่าฟ้าจะเล่นตลกกับเรา?
แมวชอบกินปลา แต่แมวกลับลงน้ำไม่ได้
ปลาชอบกินไส้เดือน… /5santwuF70

expertsindustryassociation

Comments are closed.

Comments are closed.
-->